25.10.2013

Fashion Intelligence


FINATEXIN I Love Me -messujen luentosarjan asiantuntevat esiintyjät esittivät hyödyllisiä näkökulmia, mihin suuntaan muoti ja pukeutuminen tulevat menemään tulevaisuudessa. Suomalaisen Työn Liiton Jokke Eljala avasi meille TRENDIN KÄSITETTÄ; Tulevaisuuden tutkija Markku Wilenius, K-AALLOT ja Luovuuden syklit (pidetään mielessä Intelligent Technologies); Aalto-Yliopiston tutkija Sonja Iltanen-Tähkävuori ja VAATTEET JA VANHENEMINEN; Jarkko Kallio kertoi milenkiintoisen tarinan FRENN 'n synnystä sekä ZERO WASTE /Muoti ja sen jäte Timo Rissanen New York.

Fashion is not just Fashion, there's Intelligence behind it.