13.4.2018

ATTITUDE MATTERS


SUOMALAISTEN ASENNE PUKEUTUMISEEN

Esitys Kongressimessuilla eilen 12.4.2018

Minua pyydetään vuosittain puhumaan Kongressimessuilla ajankohtaisista pukeutumiseen liittyvistä aiheista. Tänä vuonna pidin esityksen aiheesta Suomalaisten asenne pukeutumiseen, ja aloitin sen pyytämällä yleisöä keskustelemaan keskenään: Onko pukeutumisella merkitystä työelämässä?

TYÖNTEKIJÄ ON YRITYKSEN KÄVELEVÄ KÄYNTIKORTTI
On huomattavaa, miten bisnes- ja työmaailmassa on huolehdittu, että käyntikortit, markkinointimateriaalit ja kotisivut, joskus jopa autot, on valittu yritysbrändin ja arvomaailman mukaisesti mutta työntekijät voivat edustaa työnantajayritystään joskus kovin huolettomallakin pukeutumistyylillään. Pukeutuminen ja työntekijän muu imago ovat tärkeä osa yrityksen markkinointia ja parhaimmillaan osa sen viestintästrategiaa. Liian rento tai huoleton, kenties hompsuinen, tyyli luo ristiriitaisen viestin asiakkaan mieleen yrityksen palveluista, tuotteista ja osaamisesta.

Hyvä bisnes- ja työpukeutuminen vaikuttaa henkilön menestykseen ja yrityksen tulokseen. Vaatteiden laatu, istuvuus ja henkilön asemaan sopivuus välittävät hiljaisesti tärkeää psykologista viestiä asiakkaalle ja neuvottelevalle osapuolelle. Värien valinta vaikuttaa psykologiseen mieleen joko rauhoittavasti tai päinvastoin hermostuttavasti. Vaatteen viestiä on turha vähätellä vaan on järkevää antaa sen puhua itsen puolesta positiivisesti ristiriitaisen viestin sijaan.

EROTU KILPAILIJOISTA
Mitkä ovat yrityksen erottautumiskeinot kilpailutilanteessa? Osaaminen, ammattitaito, hinta, nopeus, laatu, maine, kestävyys, jne. mutta myös näkyvyys, markkinointiosaaminen, uskallus ja henkilöstön hyvinvointi. Henkilöstön hyvinvoinnin olennainen osa on yritysjohdon luottamus henkilöstöönsä, antaen heille vastuuta ja antaen heidän loistaa osaamisellaan. Loistaminen näkyy asiakkaalle päin positiivisena palveluasenteena, aitona haluna auttaa asiakasta löytämään ratkaisu hänen ongelmaansa ja tämä luo aitoa luottamusta asiakkaan ja yrityksen välille. Tässä kohden työntekijän työ- tai bisnespukeutuminen ja muut imagoasiat vaikuttavat osana luottamuksen syntyä, ja puhuvat samaa kieltä yritysbrändin ja yrityksen arvojen kanssa.

Vältä ristiriitaisen viestin välittämistä asiakkaalle. Asiakas on se, joka maksaa teidän palvelusta ja osaamisesta ja vaikuttaa palkanmaksuun. Asiakkaasta kannattaa pitää hyvää huolta ja kunnioittaa häntä käyttäytymällä asiallisesti ja pukeutumalla asiakasta kunnioittaen. Kun asiakaskohtaaminen konseptoidaan kokonaisvaltaisesti, otetaan myös huomioon markkinointiviestinnän välineenä henkilöstön pukeutuminen.

MITEN SUOMI MARKKINOI?
Otin esityksen ala-aiheeksi myös suomalaisten yritysten markkinointinäkyvyyden, -osaamisen ja -halun. Viime syksynä 2017 Suomeen perustettiin MAKES ry edistämään markkinoinnin tärkeyttä Suomessa, ja kannattaa tutustua heidän www.siksimarkkinointia.fi -sivustoonsa, josta voi vapaasti poimia markkinoinnin nykytilan faktatietoa.

Suomalaiset yritykset käyttävät vain noin 2% liikevaihdostaan markkinointiin, mikä on huomattavan pieni määrä myytäväksi tarkoitettujen tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, mainostamiseen ja lisämyynnin tuottamiseen.

Suomalainen haluaa olla melko näkymätön ihmisenä ja yrityksenä, ja luottaa siihen, että tuotteen asiatieto, sen tekniset ominaisuudet ja pelkkä fakta myy mutta jätetään täysin huomioimatta potentiaalisen asiakkaan ostotila eli asiakkaan henkinen tila, johon voidaan vaikuttaa psykologisesti monin keinoin. Keinoja tunnetusti on monia mutta perinteisten bisneslounaiden sijaan, juuri tässä tilassa kannattaa satsata henkilöstön hyvinvointiin ja näkyvyyteen sekä miten he omalla henkisellä osaamisellaan ovat läsnä asiakkaalle.

Nyt näkyvyyttä suomalaiset! Markkinointia, mainontaa, loogista viestintää, henkilöstön esilletuontia, uskallusta näkyä ja hyvää asennetta. Muistetaan, että henkilöstön henkinen hyvinvointi luo aitoa läsnäoloa ja hyvinvointia myös asiakkaalle.

Yrityksellä tarkoitetaan työnantajaa, virastoa, pientä tai suurta yritystä tai järjestöä. Bisnespukeutumisella tarkoitetaan arjen työpukeutumista edellä mainituissa työpaikoissa.

Tuija K on valmentaja ja motivaatio puhuja. Est. 2009. 
Pyydä tämä innostava ammattilainen valmentamaan teidänkin yrityksenne asenteet ja näkemykset 2020-luvun tasolle. Ryhmävalmennukset ja workshopit työarkeen, ja motivaatiopuheet kesäkokouksiinne.

Varaa Tuija K jo tänään p. +358 50 331 6702

Kielet suomi ja englanti.